\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1239Edukacja medialna150.00
1337Efektywna komunikacja w szkole100.00
14243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
15245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
16244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
17246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
1812Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
19151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
20255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
21261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
2278Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
23218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2465Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2575Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2629Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
273Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
28212Kreatywny nauczyciel180.00
2956Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
30241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
31192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
32307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
3340Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
34242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3530Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3636Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
374Mnemotechniki w edukacji150.00
38314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00
39310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
406Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
41288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
42224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4388Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
44247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
45223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
46289Pedagogika rodziny100.00
4734Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
48282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4997Praca z uczniem zdolnym100.00
5077Prawo w pracy nauczyciela100.00
51222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
52249Profesjonalny doradca kariery120.00
5349Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5479PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5580PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5681PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5782PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5883PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5984PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
6085PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
61215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
62309Przyczyny i skutki agresji100.00
6360Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
642Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
65217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
66292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
6710Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
689Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
69118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
70281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
7128Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7258Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7359Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7466Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7527Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
7674Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
77190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
7831Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
79219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
8032Techniki szybkiego czytania150.00
81162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
82293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
83103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
84216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
85117Uczeń z dysleksją80.00
86274Uniwersytet dla rodziców120.00
8721Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
88135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
89150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
90221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
91148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
92308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
93313Wychowanie do wartości90.00
9438Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
95269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
96193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9799Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
98201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
99112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
100111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
10187Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
102203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
103167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
104206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
105195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
106100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1071Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
108159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
109119ABC doradcy zawodowego120.00
110267Animator czasu wolnego150.00
111277Asystent rodziny200.00
112312Autoprezentacja150.00
113286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
114123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
115298Czy wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności100.00
116271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
117266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne 180.00
118163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
119121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
120133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
121300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
12272Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
123280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
124197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
125296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
126311Mowa ciała150.00
127184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12871Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
129270Odnowa biologiczna150.00
130146Podstawowe zasady składu gazet150.00
131124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
132250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
133303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
134279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
135173Problematyka zawodoznawstwa150.00
136210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
137248Profesjonalny doradca kariery120.00
138166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
139152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
14051Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
141145Public relations w praktyce 150.00
142208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
143136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
14473Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
145142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
146278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
147272Techniki relaksacji150.00
14853Techniki szybkiego czytania 150.00
149268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
15045Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
151304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
152153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
153297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
154290Tworzenie testów i ankiet online120.00
155213Uniwersystet dla rodziców120.00
156125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
157263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
158126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
159302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
160181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
16167Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
162194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
16368Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
164129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
165251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
166252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
167253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
168256Kurs języka migowego 500.00
169131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
170132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
171134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
17242Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
173214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
174186Mediacje kryzysowe200.00
175185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
176187Mediacje rozwodowe200.00
177168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
178156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
179205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
180171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
181188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
182170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
183196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
184120Protezy nylonowe1000.00
18591Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18676Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
187191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
188172Specjalista ds. kadr i płac350.00
189202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
190260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
19141Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
192169Techniki mediacji i negocjacji200.00
193160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
194127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00