\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
10230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1186E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1287E-leraningowy kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży120.00
1339Edukacja medialna80.00
1437Efektywna komunikacja w szkole100.00
15183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
16243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruch59.00
17245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
18244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
19246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2012Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
21151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
22255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
2378Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
24218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2565Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2675Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2729Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
283Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
29212Kreatywny nauczyciel180.00
3056Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
31241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
32192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
33242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3430Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
35182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
3636Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
374Mnemotechniki w edukacji150.00
386Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
39224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4088Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
41247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
42223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia .Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4334Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4497Praca z uczniem zdolnym100.00
4577Prawo w pracy nauczyciela100.00
46222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
47249Profesjonalny doradca kariery120.00
4849Profilaktyka przemocy w szkole120.00
4979PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5080PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5181PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5282PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5383PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5484PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5585PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
56215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
5760Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
582Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych120.00
59217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6010Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
619Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6289Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
63118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6428Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6558Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
6659Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
6766Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
6827Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
6974Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
70190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
718Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7231Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
73219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7432Techniki szybkiego czytania150.00
75162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
76103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
7746Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
78144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
79216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
80117Uczeń z dysleksją80.00
8121Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
82135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
83150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
84221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
85148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
8638Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
87232Zaburzenia odżywiania 120.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
88193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
8999Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
90201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
91112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
92111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
93203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
94167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
95204Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
9698Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
97206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
98198Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
99195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
100100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1011Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
102159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
103164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
104119ABC doradcy zawodowego120.00
105181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
106254Autyzm - problematyka prawna150.00
107158Business English dla menedżerów 300.00
108123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
109163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
110121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
111133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
112134E-leraningowy kurs na wychowawcę kolonijnego120.00
11372Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
114197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
115184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
11671Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
117146Podstawowe zasady składu gazet150.00
118124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
119250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
120173Problematyka zawodoznawstwa150.00
121210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
122248Profesjonalny doradca kariery120.00
123166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
124152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
12551Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
126145Public relations w praktyce 150.00
127208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
128136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
12973Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
130142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
13153Techniki szybkiego czytania 150.00
13245Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
133153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
13452Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
135213Uniwersystet dla rodziców120.00
136125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego150.00
137126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
13867Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
139194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
14068Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
141129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
142202Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
143172Kadry i płace dla początkujących500.00
144251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
145252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
146253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
147178Kurs masażu bańką chińską400.00
148174Kurs masażu I stopnia950.00
149176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
150179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
151180Kurs masażu klasycznego460.00
152131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
153132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
15443Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
15542Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi7500.00
156214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
157177Kurs SPA900.00
158186Mediacje kryzysowe200.00
159185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
160187Mediacje rozwodowe200.00
161168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
162156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
163205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
164171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac450.00
165200Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac + program "Płatnik"700.00
166130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
167199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
168188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
169170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
170196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
171120Protezy nylonowe1000.00
17291Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17376Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
174191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
17541Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
176169Techniki mediacji i negocjacji200.00
177207Warsztaty masażu klasycznego460.00
178160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
179165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
18070Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
181127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00