\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8258Autyzm - problematyka prawna150.00
9257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
10240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
11233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
12273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
13230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1486E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1539Edukacja medialna80.00
1637Efektywna komunikacja w szkole100.00
17183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
18243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
19245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
20244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
21246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2212Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
23151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
24255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
25261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu500.00
2678Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
27218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2865Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2975Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
3029Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
313Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
32212Kreatywny nauczyciel180.00
3356Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
34241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
35192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3640Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
37242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3830Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
39182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
4036Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
414Mnemotechniki w edukacji150.00
42264Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego na drodze rozwoju zawodowego150.00
436Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
44224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4588Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
46247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
47223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4834Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4997Praca z uczniem zdolnym100.00
5077Prawo w pracy nauczyciela100.00
51222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
52249Profesjonalny doradca kariery120.00
5349Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5479PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5580PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5681PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5782PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5883PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5984PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
6085PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
61215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6260Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
632Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
64217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6510Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
669Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
67265Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego - od A do Z150.00
6889Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
69118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
7028Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7158Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7259Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7366Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7427Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7574Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
76190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
778Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7831Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
79219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
8032Techniki szybkiego czytania150.00
81162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
82103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
8346Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
84144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
85216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
86117Uczeń z dysleksją80.00
87274Uniwersytet dla rodziców120.00
8821Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
89135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
90150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
91221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
92148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
9338Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
94232Zaburzenia odżywiania 120.00
95269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
96193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9799Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
98201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
99112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
100111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
10187Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
102203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
103167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
10498Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
105206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
106195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
107100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1081Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
109159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
110164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
111119ABC doradcy zawodowego120.00
112181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
113267Animator czasu wolnego150.00
114277Asystent rodziny150.00
115158Business English dla menedżerów 300.00
116123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
117271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
118266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
119275Dietoterapia w wybranych stanach chorobowych 150.00
120163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
121121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
122133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
12372Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
124197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
125184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12671Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
127270Odnowa biologiczna150.00
128146Podstawowe zasady składu gazet150.00
129124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
130250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
131173Problematyka zawodoznawstwa150.00
132210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
133248Profesjonalny doradca kariery120.00
134166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
135152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13651Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
137145Public relations w praktyce 150.00
138208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
139259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
140136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
14173Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
142276Suplementy diety 120.00
143142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
144272Techniki relaksacji150.00
14553Techniki szybkiego czytania 150.00
146268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14745Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
148153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
14952Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
150213Uniwersystet dla rodziców120.00
151125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
152263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
153126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
15467Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
155194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15668Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
157129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
158251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
159252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
160253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
161256Kurs języka migowego 500.00
162178Kurs masażu bańką chińską400.00
163174Kurs masażu I stopnia950.00
164176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
165179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
166180Kurs masażu klasycznego460.00
167131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
168132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
16943Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
170134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
17142Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
172214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
173177Kurs SPA900.00
174186Mediacje kryzysowe200.00
175185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
176187Mediacje rozwodowe200.00
177168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
178156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
179205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
180171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
181130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
182199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
183188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
184170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
185196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
186120Protezy nylonowe1000.00
18791Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18876Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
189191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
190172Specjalista ds. kadr i płac350.00
191202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
192260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
19341Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
194169Techniki mediacji i negocjacji200.00
195207Warsztaty masażu klasycznego460.00
196160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
197165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
19870Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
199127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00