\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 59.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3238 Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży – wprowadzenie 59.00
4226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
5225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
635ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
7157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
8161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
9240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
10230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży59.00
1186E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1287E-leraningowy kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży120.00
1339Edukacja medialna80.00
1437Efektywna komunikacja w szkole100.00
15183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
1612Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
17151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
1878Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
19218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2065Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2175Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2229Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
233Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
24212Kreatywny nauczyciel180.00
2556Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
26192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
2730Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
28182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
2936Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
304Mnemotechniki w edukacji150.00
316Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
32224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
3388Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
34223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia .Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
3534Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
3697Praca z uczniem zdolnym100.00
3777Prawo w pracy nauczyciela100.00
38222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
3949Profilaktyka przemocy w szkole120.00
4079PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
4180PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
4281PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
4382PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
4483PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
4584PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
4685PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
47215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
4860Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
492Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych120.00
50217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
5110Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
529Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
5389Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
54118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
5528Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
5658Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
5759Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
5866Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
5927Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
6074Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
61190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
628Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
6331Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
64219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
6532Techniki szybkiego czytania150.00
66162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
67103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
6846Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
69144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
70216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
71117Uczeń z dysleksją80.00
7221Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
73135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
74150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
75221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
76148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
7738Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
78232Zaburzenia odżywiania 59.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
79193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
8099Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
81201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
82112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
83111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
84203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
85167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
86204Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
8798Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
88206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
89198Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
90195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
91100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
921Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
93159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
94164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
95119ABC doradcy zawodowego120.00
96181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
97158Business English dla menedżerów 300.00
98123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
99163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
100121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
101133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
102134E-leraningowy kurs na wychowawcę kolonijnego120.00
10372Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
104197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
105184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
10671Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
107146Podstawowe zasady składu gazet150.00
108124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
109173Problematyka zawodoznawstwa150.00
110210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
111166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
112152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
11351Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
114145Public relations w praktyce 150.00
115208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
116136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
11773Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
118142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
11953Techniki szybkiego czytania 150.00
12045Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
121153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
12252Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
123213Uniwersystet dla rodziców120.00
124125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego150.00
125126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
12667Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
127194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
12868Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
129129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
130202Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
131172Kadry i płace dla początkujących300.00
132178Kurs masażu bańką chińską400.00
133174Kurs masażu I stopnia950.00
134176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
135179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
136180Kurs masażu klasycznego460.00
137131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
138132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
13943Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
14042Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
141214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
142177Kurs SPA900.00
143186Mediacje kryzysowe200.00
144185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
145187Mediacje rozwodowe200.00
146168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
147156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
148205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
149171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac450.00
150200Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac + program "Płatnik"300.00
151130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)800.00
152199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
153188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
154170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
155196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
156120Protezy nylonowe1000.00
15791Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
15876Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
159191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
16041Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
161169Techniki mediacji i negocjacji200.00
162207Warsztaty masażu klasycznego460.00
163160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
164165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
16570Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
166127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00