\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8258Autyzm - problematyka prawna150.00
9257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
10240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
11233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
12230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1386E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1487E-leraningowy kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży120.00
1539Edukacja medialna80.00
1637Efektywna komunikacja w szkole100.00
17183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
18243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
19245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
20244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
21246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2212Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
23151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
24255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
2578Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
26218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2765Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2875Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2929Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
303Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
31212Kreatywny nauczyciel180.00
3256Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
33241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
34261Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu500.00
35192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3640Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
37242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3830Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
39182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
4036Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
414Mnemotechniki w edukacji150.00
426Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
43224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4488Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
45247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
46223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia .Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4734Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4897Praca z uczniem zdolnym100.00
4977Prawo w pracy nauczyciela100.00
50222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
51249Profesjonalny doradca kariery120.00
5249Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
622Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych120.00
63217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
659Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6689Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
67118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6828Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6958Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7059Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7166Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7227Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7374Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
74190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
758Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7631Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
77219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7832Techniki szybkiego czytania150.00
79162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
80103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
8146Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
82144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
83216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
84117Uczeń z dysleksją80.00
8521Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
86135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
87150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
88221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
89148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
9038Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
91232Zaburzenia odżywiania 120.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
92193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9399Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
94201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
95112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
96111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
97203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
98167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
9998Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
100206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
101195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
102100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1031Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
104159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
105164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
106119ABC doradcy zawodowego120.00
107181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
108158Business English dla menedżerów 300.00
109123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
110163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
111121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
112133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
113134E-leraningowy kurs na wychowawcę kolonijnego120.00
11472Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
115197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
116184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
11771Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
118146Podstawowe zasady składu gazet150.00
119124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
120250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
121173Problematyka zawodoznawstwa150.00
122210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
123248Profesjonalny doradca kariery120.00
124166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
125152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
12651Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
127145Public relations w praktyce 150.00
128208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
129259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
130136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13173Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
132142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
13353Techniki szybkiego czytania 150.00
13445Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
135153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
13652Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
137213Uniwersystet dla rodziców120.00
138125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
139263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
140126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
14167Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
142194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
14368Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
144129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
145251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
146252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
147253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
148256Kurs języka migowego 500.00
149178Kurs masażu bańką chińską400.00
150174Kurs masażu I stopnia950.00
151176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
152179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
153180Kurs masażu klasycznego460.00
154131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
155132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
15643Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
15742Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi450.00
158214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
159177Kurs SPA900.00
160186Mediacje kryzysowe200.00
161185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
162187Mediacje rozwodowe200.00
163168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
164156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
165205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
166171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
167130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
168199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
169188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
170170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
171196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
172120Protezy nylonowe1000.00
17391Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17476Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
175191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
176172Specjalista ds. kadr i płac350.00
177202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
178260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
17941Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
180169Techniki mediacji i negocjacji200.00
181207Warsztaty masażu klasycznego460.00
182160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
183165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
18470Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
185127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00