\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8258Autyzm - problematyka prawna150.00
9257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
10240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
11233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
12230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1386E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1439Edukacja medialna80.00
1537Efektywna komunikacja w szkole100.00
16183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
17243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
18245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
19244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
20246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2112Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
22151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
23255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
2478Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
25218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2665Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2775Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2829Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
293Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
30212Kreatywny nauczyciel180.00
3156Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
32241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
33261Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu500.00
34192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3540Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
36242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3730Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
38182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
3936Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
404Mnemotechniki w edukacji150.00
41264Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego na drodze rozwoju zawodowego150.00
426Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
43224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4488Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
45247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
46223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4734Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4897Praca z uczniem zdolnym100.00
4977Prawo w pracy nauczyciela100.00
50222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
51249Profesjonalny doradca kariery120.00
5249Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
622Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych120.00
63217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
659Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
66265Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego - od A do Z150.00
6789Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
68118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7058Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7159Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7266Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7327Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7474Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
75190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
768Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7731Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
78219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7932Techniki szybkiego czytania150.00
80162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
81103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
8246Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
83144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
84216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
85117Uczeń z dysleksją80.00
8621Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
87135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
88150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
89221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
90148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
9138Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
92232Zaburzenia odżywiania 120.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
93193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9499Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
95201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
96112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
97111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
98203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
99167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
10098Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
101206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
102195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
103100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1041Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
105159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
106164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
107119ABC doradcy zawodowego120.00
108181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
109158Business English dla menedżerów 300.00
110123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
111266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
112163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
113121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
114133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11572Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
116197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
117184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
11871Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
119146Podstawowe zasady składu gazet150.00
120124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
121250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
122173Problematyka zawodoznawstwa150.00
123210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
124248Profesjonalny doradca kariery120.00
125166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
126152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
12751Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
128145Public relations w praktyce 150.00
129208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
130259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
131136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13273Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
133142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
13453Techniki szybkiego czytania 150.00
13545Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
136153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
13752Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
138213Uniwersystet dla rodziców120.00
139125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
140263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
141126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
14267Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
143194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
14468Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
145129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
146251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
147252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
148253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
149256Kurs języka migowego 500.00
150178Kurs masażu bańką chińską400.00
151174Kurs masażu I stopnia950.00
152176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
153179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
154180Kurs masażu klasycznego460.00
155131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
156132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
15743Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
15842Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
159214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
160177Kurs SPA900.00
161186Mediacje kryzysowe200.00
162185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
163187Mediacje rozwodowe200.00
164168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
165156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
166205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
167171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
168130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
169199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
170188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
171170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
172196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
173120Protezy nylonowe1000.00
17491Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17576Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
176191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
177172Specjalista ds. kadr i płac350.00
178202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
179260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18041Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
181169Techniki mediacji i negocjacji200.00
182207Warsztaty masażu klasycznego460.00
183160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
184165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
18570Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
186127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00