\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1239Edukacja medialna150.00
1337Efektywna komunikacja w szkole100.00
14243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
15245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
16244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
17246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
18255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
19261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
20333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00
21325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00
22331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00
23330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00
24329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00
25337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00
26336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00
27328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00
28335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00
29334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00
30332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00
31327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00
32339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00
33338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00
34326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00
3578Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
36218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
3765Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
3875Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
3929Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
403Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
41212Kreatywny nauczyciel180.00
4256Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
43241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
44192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
45307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
4640Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
47242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
4830Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
49319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00
50320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00
5136Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
52321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00
53314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00
54310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
556Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
56288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
57224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
5888Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
59247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
60223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
61289Pedagogika rodziny100.00
6234Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
63282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
6497Praca z uczniem zdolnym100.00
6577Prawo w pracy nauczyciela100.00
66222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
67249Profesjonalny doradca kariery120.00
6849Profilaktyka przemocy w szkole120.00
69215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
70309Przyczyny i skutki agresji100.00
7160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
72217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
73292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
7410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
759Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
76118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
77281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
7828Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7958Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
8059Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
8166Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
8227Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
8374Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
84190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
8531Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
86219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
87162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
88293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
89103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
90216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
91117Uczeń z dysleksją80.00
92274Uniwersytet dla rodziców120.00
9321Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
94135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
95150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
96221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
97148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
98308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
99313Wychowanie do wartości90.00
10038Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
101269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
102193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
10399Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
104201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
105112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
106111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
107203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
108167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
109206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
110195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
111100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1121Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
113159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
114119ABC doradcy zawodowego120.00
115267Animator czasu wolnego150.00
116277Asystent rodziny200.00
117312Autoprezentacja150.00
118123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
119271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
120163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
121121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
122133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
123300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
12472Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
125280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
126197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
127296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
128311Mowa ciała150.00
129184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
13071Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
131270Odnowa biologiczna150.00
132146Podstawowe zasady składu gazet150.00
133124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
134250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
135303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
136279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
137173Problematyka zawodoznawstwa150.00
138210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
139248Profesjonalny doradca kariery120.00
140166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
141152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
142145Public relations w praktyce 150.00
143322Radzenie sobie ze stresem90.00
144208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
145136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
14673Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
147142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
148278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
149272Techniki relaksacji150.00
150268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
15145Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
152304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
153153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
154297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
155290Tworzenie testów i ankiet online120.00
156213Uniwersystet dla rodziców120.00
157125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
158126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
159302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
160181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
16167Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
162194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
16368Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
164129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
165251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
166252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
167253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
168256Kurs języka migowego 500.00
169131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
170132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
17142Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
172214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
173186Mediacje kryzysowe200.00
174185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
175187Mediacje rozwodowe200.00
176168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
177156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
178205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
179171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
180188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
181170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
182196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
183120Protezy nylonowe1000.00
18491Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18576Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
186191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
187172Specjalista ds. kadr i płac350.00
188202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
189260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
19041Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
191169Techniki mediacji i negocjacji200.00
192160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
193127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00